Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363176
Title Verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag met een pilotscale biofilter
Author(s) Melse, R.W.
Source Wageningen : IMAG (Nota / IMAG P 2003-20)
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) veehouderij - dierlijke meststoffen - mestverwerking - methaan - emissiereductie - ventilatie - drijfmest - luchtfilters - biologische filtratie - proefprojecten - livestock farming - animal manures - manure treatment - methane - emission reduction - ventilation - slurries - air filters - biological filtration - pilot projects
Categories Animal Husbandry and Environment / Manure treatment / Air Pollution
Abstract Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas (21 maal zo sterk als CO2). De veehouderij is verantwoordelijk voor een betrekkelijk hoge emissie van methaan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische luchtbehandelingsinstallatie om de emissie van methaan uit mestopslagen en stallen te reduceren. Gedurende 2 maanden wordt in een biofilter de verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag getest. Het biofilter heeft een volume van 162 liter, is gevuld met een compost/perliet mengsel en wordt met actief slib geënt. Aangetoond wordt dat methaan succesvol verwijderd kan worden met biofiltratie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.