Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363338
Title Monitoring mosselzaadinvang Voordelta in 2007
Author(s) Gool, A.C.M. van; Poelman, M.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C003/08) - 24
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) mosselteelt - mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - visserijbeheer - onderzoek - visserij-ecologie - voordelta - mussel culture - mussels - shellfish fisheries - fishery management - research - fisheries ecology
Categories Fisheries / Crustacea
Abstract Roem van Yerseke test een voor Nederland nieuwe manier van mosselzaadinvang (MZI) op vier locaties in de Voordelta.De volgende gegevens zijn bepaald: het moment van zaadval, de groeisnelheid van het zaad, de dichtheid van het zaad. De oogst wordt gepresenteerd op basis van de door Roem van Yerseke opgegeven oogstgegevens. Er werd een relatief hoog aantal mosselzaad aangetroffen met een hoge gemiddelde lengte. Het is uit de experimenten gebleken dat het monitoringtouw, dat additioneel aan het systeem is gehangen, zich mogelijk afwijkend gedraagt van het MZI/systeem, waardoor vergelijking op oogstniveau moeilijk is. Voor vervolgstudies wordt geadviseerd monstergegevens te verkrijgen van het invangsysteem zelf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.