Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363339
Title Bruisend vakgebied op zoek naar aantrekkingskracht
Author(s) Bregt, A.K.
Source VI Matrix 16 (2008)1. - ISSN 0929-6107 - p. 18 - 19.
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) hoger onderwijs - beroepsopleiding - geoinformatie - middelbaar beroepsonderwijs - higher education - vocational training - geoinformation - intermediate vocational training
Categories Remote Sensing and Geographical Information Systems (General)
Abstract Er is een tekort aan GI-personeel, maar eenvoudige, snelwerkende oplossingen zijn er niet. De sector kan beter worden geprofileerd – daarin heeft ieder van ons een taak. De organisatie en aanbod van het GI-onderwijs moet worden aangepakt – weerbarstige problematiek. En... de arbeidsproductiviteit kan omhoog – maar dat volstaat zeker niet. Stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie & Geo-informatie aan de slag, waarin zitting hebben vertegenwoordigers vanuit Kadaster, GIN, onderwijs (MBO, HBO en WO) en bedrijfsleven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.