Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363456
Title Concurrentiemonitor fruit : een studie naar de concurrentiepositie van appels, peren en aardbeien
Author(s) Galen, M.A. van; Hietbrink, O.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086152025
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) agrarische economie - fruit - marktconcurrentie - appels - peren - aardbeien - landbouwsector - internationale vergelijkingen - economische indicatoren - nederland - agricultural economics - market competition - apples - pears - strawberries - agricultural sector - international comparisons - economic indicators - netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In deze studie staat de concurrentiekracht van de Nederlandse fruitsector centraal. De concurrentiekracht van de sector wordt vergeleken met andere landen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de belangrijkste fruitsectoren voor Nederland: appels, peren en aardbeien. De sectoren worden vergeleken met andere landen op basis van een groot aantal economische en bedrijfsindicatoren. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en beoogt een brede inkijk te verschaffen in de concurrentiekracht van de sector. De studie identificeert sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen en belangrijke concurrenten. De methodiek is zo opgezet dat deze herhaalbaar is om een vergelijking in de tijd mogelijk te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.