Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363468
Title Landschappelijke kwaliteit: hoe kan kennis helpen sturen?
Author(s) Opdam, P.; Kamphorst, D.A.; Steingröver, E.G.
Source Landwerk 8 (2007)5. - ISSN 1567-1844 - p. 9 - 14.
Department(s) Land Use Planning
Landscape Centre
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) ruimtelijke ordening - landschapsbescherming - kwaliteit - natuurbescherming - nederland - landgebruiksplanning - landgebruik - meervoudig landgebruik - landschapselementen - landschapsplanning - ecologische hoofdstructuur - physical planning - landscape conservation - quality - nature conservation - netherlands - land use planning - land use - multiple land use - landscape elements - landscape planning - ecological network
Categories Land Use Planning / Nature Conservation Policy
Abstract Als graadmeter voor de ruimtelijke kwaliteit die in Nationale Landschappen moet worden bereikt, zijn kernkwaliteiten van het landschap voorgesteld. Van provincie en lokale actoren wordt verwacht dat zij hier een ontwikkeling voor op gang brengen. Maar omdat kernkwaliteiten in kwalitatieve termen zijn beschreven en niet expliciet ruimtelijk, bieden ze geen sturend perspectief voor lokale investeerders en evenmin een toetsingskader voor provincies. De auteurs van dit artikel gaan na hoe kennis over functionele ruimtelijke netwerken in het landschap kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.