Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363553
Title Restauratie van natte schraallanden is maatwerk
Author(s) Schipper, P.C.; Tooren, B.F. van
Source De Levende Natuur 108 (2007)3. - ISSN 0024-1520 - p. 135 - 139.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) graslanden - vegetatiebeheer - herstel - hydrologie - waterkwaliteit - inventarisaties - evaluatie - ecohydrologie - herstelbeheer - grasslands - vegetation management - rehabilitation - hydrology - water quality - inventories - evaluation - ecohydrology - restoration management
Categories Plant Ecology / Hydrology
Abstract Het OBN onderzoek aan schraallanden heeft geleid tot veel praktisch toepasbare kennis. De kansen op succes bij herstelbeheer blijken sterk wisselend te zijn waarbij de waterhuishouding vaak de sleutelfactor is. Inzichten in herstel van de vegetatie is beter ontwikkeld dan kennis over het herstel van de fauna. In deze slotbijdrage een overzicht van de vooral binnen OBN onderzoek verkregen kennis over herstelbeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.