Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363554
Title Natura 2000 beheerplannen: binnen Nederlandse kaders samenwerken aan Europese natuur
Author(s) Pelk, M.L.H.; Lammers, M.T.; Schipper, P.C.
Source De Levende Natuur 108 (2007)6. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 227.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - habitats - overheidsbeleid - internationale samenwerking - eu regelingen - natura 2000 - nature conservation - government policy - international cooperation - eu regulations
Categories Nature Management (General)
Abstract De Natura 2000-beheerplannen zijn een belangrijk middel om in goede samenwerking met alle betrokkenen afspraken te maken over de verdere uitwerking van de Natura 2000-doelen in omvang, ruimte en tijd en over beheer én gebruik van de gebieden. Belangrijke opgave daarbij is om maatregelen zodanig te bepalen en te prioriteren, o.a. met behulp van de 'sense of urgency' aanduiding, dat Nederland de beoogde bijdrage aan het Europese Natura 2000 netwerk waarmaakt. Dit artikel bespreekt de Nederlandse aanpak
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.