Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363719
Title Draagvlak voor het Natura 2000 gebiedenbeleid : onder relevante betrokkenen op regionaal niveau
Author(s) Bosch, F.J.P. van den
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 55) - 55
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - regionale planning - regionaal beleid - nederland - besluitvorming - habitatrichtlijn - nature conservation - regional planning - regional policy - netherlands - decision making - habitats directive
Categories Nature Conservation
Abstract In dit WOT document een analyse van draagvlak en betrokkenheid bij natuurbeheerders, provincies, gemeenten, recreatiesector en landbouwsector. Want: niet iedereen in Nederland is blij met de voortvarendheid waarmee het ministerie van LNV sinds 1998 het Europese natuurbeleid implementeert. Vele partijen zijn van mening dat deze richtlijnen geen ruimte laten voor andere dan ecologische belangen. Uit analyse van de interviews blijkt dat het draagvlak voor de verdere implementatie van het Natura 2000 gebiedenbeleid onvoldoende is bij de landbouw- en recreatiesector, matig is onder gemeenten, sterk is onder provincies en sterk maar onzeker onder beheerders. Al met al is het draagvlak onvoldoende voor het succesvol verder kunnen implementeren van het beleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.