Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363732
Title De provincies aan het werk : praktijkervaringen van provincies met natuur- en landschapsbeleid in de periode 1990-2005 : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006
Author(s) Sollart, K.M.; Bosch, F.J.P. van den
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 45) - 66
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) regionale planning - regionaal beleid - natuurbescherming - landschapsbescherming - milieubeleid - nederland - evaluatie - provincies - regional planning - regional policy - nature conservation - landscape conservation - environmental policy - evaluation - netherlands - provinces
Categories Nature Conservation Policy
Abstract De provincies hebben de afgelopen vijftien jaar een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van natuurbeleid en landschapsbeleid. Vanaf 2007 krijgen de provincies te maken met het investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Over een periode van 7 jaar maken rijksoverheid en provincies afspraken over doelen voor het landelijk gebied. Omdat het ILG een nog grotere rol van de provincies voorstaat, wordt het provinciale beleid door WOT geëvalueerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.