Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363867
Title Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007
Author(s) Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Elands, B.H.M.; Goossen, C.M.; Langers, F.; Niet, R. de; Vries, S. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 80) - 72
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Forest and Nature Conservation Policy
MGS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - milieueducatie - attitudes - bezoekerscentra - gezondheid - perceptie - openluchtrecreatie - nederland - landschap - natuur - natuurbeleid - omgevingspsychologie - landschapsbeleving - natuur- en milieueducatie - nature conservation - environmental education - visitor centres - health - perception - outdoor recreation - netherlands - landscape - nature - nature conservation policy - environmental psychology - landscape experience - nature and environmental education
Categories Nature Management (General) / Environmental Psychology
Abstract Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuur- en MilieuEducatie); 2. ‘Natuur-voor-mensenbeleid’, dat erop is gericht om natuur in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen, zodat mensen de natuur kunnen gebruiken (zoals GIOS groen in en om de stad). Onderzoek verricht door Alterra, i.s.m. Milieu- en Natuurplanbureau
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.