Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364011
Title Investeringsbudget Landelijk Gebied: betekenis voor het natuurbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007
Author(s) Kamphorst, D.A.; Selnes, T.
Source Wageningen [etc.] : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 62) - 92
Department(s) Landscape Centre
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) regionale ontwikkeling - regionale planning - natuurbescherming - subsidies - natuurbeleid - regional development - regional planning - nature conservation - nature conservation policy
Categories Nature Management (General) / Rural Development
Abstract Voor de natuurbalans 2007 is verkend wat het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) betekent voor natuurbeleid. Provincies krijgen op diverse beleidsterreinen voor zeven jaar subsidies gebundeld om het (rijks)beleid voor het landelijk gebied op efficiënte wijze uit te voeren met gebiedspartners. Natuurbeleid is onderdeel van het ILG. Met het ILG komt de regie voor het natuurbeleid dus nog meer in handen van de provincies. Provincies zijn in 2007 bezig de uitvoering te programmeren en met gebiedspartners te organiseren. Dit leidt tot veel beweging en variatie in provincies in werkwijze. Gebiedsindelingen en de rol van gebiedscommissies, gemeenten en waterschappen zijn verschillend in de provincies. Het natuurbeleid beslaat een groot deel van het ILG-budget. Het loopt vooral via de landinrichting, waarin de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) ook veranderingen met zich brengt. Er ligt een uitdaging om de natuuropgave mee te doen liften met de gebiedsprocessen. De provinciale regierol en de gebiedsambtenaren zijn hierin belangrijk. Trefwoorden: Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), decentralisatie, provincies, gebiedsgerichte werkwijzen, natuurbeleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.