Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364099
Title Aanleggen van natuur
Author(s) Leneman, H.; Geelen, J.; Koeijer, T.J. de
Source De Landeigenaar 53 (2007)7. - ISSN 0166-5839 - p. 7 - 8.
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) landinrichting - particuliere percelen - grondeigendom - natuurbescherming - landgebruik - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - landbouwgrond - natuurontwikkeling - land development - private plots - land ownership - nature conservation - land use - farm development - agricultural land - nature development
Categories Ecological Engineering / Land Use Planning
Abstract Eén op de zes eigenaren van landbouwgrond overweegt op een deel van die grond natuur aan te leggen. Voor heel Nederland betekent dit een belangstelling voor natuuraanleg door particulieren via functieverandering van ruim 18.000 hectare. Dit zijn enkele resultaten van een marktonderzoek onder grondeigenaren, dat voorjaar 2007 is uitgevoerd in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) door Geelen Consultancy (Wageningen) en het LEI (onderdeel van Wageningen-UR)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.