Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364271
Title Mineralenvoorziening rundvee via Voerspoor of Bodem- en gewasspoor
Author(s) Bussink, D.W.; Boer, D.J. den; Duinkerken, G. van; Zom, R.L.G.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group O 1139) - 138
Department(s) Livestock Research
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) graastijd - graasduur - melkveehouderij - melkvee - grazing date - grazing time - dairy farming - dairy cattle
Categories Cattle
Abstract In onderzoek en praktijk bestaat er een verschil van inzicht over hoe graasdieren optimaal te voorzien met mineralen en spoorelementen (Mg, Na, Cu, Co, Zn, Se, Mn, Fe en Mo). Moet dit nu vooral via het bodem- en gewasspoor met op maat bemesting of vooral via het voerspoor (krachtvoeders, mineralenmengsels of likstenen)? Het gevolg is dat op veel melkveebedrijven zowel bemesting als een ruime aanvulling via het voerspoor wordt toegepast. Dit kan nadelig zijn voor de diergezondheid, leidt tot onnodig hoge kosten voor de melkveehouder en kan leiden tot een onnodig hoge belasting van bodem en water. In deze studie is nagegaan wat de voor- en nadelen en de mogelijkheden zijn van het voerspoor en het bodem- en gewasspoor
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.