Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364448
Title Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie
Author(s) Fraters, B.; Leeuwen, T.C. van; Reijs, J.W.; Boumans, L.J.M.; Aarts, H.F.M.; Daatselaar, C.H.G.; Doornewaard, G.J.; Hoop, D.W. de; Schröder, J.J.; Velthof, G.L.; Zwart, M.H.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680717001/2007) - 53
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Agrosystems
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI Sector en Ondernemerschap
Soil Science Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) waterkwaliteit - monitoring - dierlijke meststoffen - nitraten - bodemchemie - eu regelingen - waterverontreiniging - bemesting - water quality - animal manures - nitrates - soil chemistry - eu regulations - water pollution - fertilizer application
Categories Water Quality / Soil Chemistry
Abstract Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt driehonderd landbouwbedrijven die zich hebben aangemeld voor derogatie. Het legt de gevolgen vast voor de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit. In dit rapport is de opzet van het monitoringnetwerk beschreven, evenals de wijze waarop vanaf 2008 over de resultaten zal worden gerapporteerd. Het rapport geeft onder andere aan wanneer welke cijfers beschikbaar zijn, en welke rekenmethoden gebruikt zullen worden om onder andere de bemesting en gewasopbrengst te berekenen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.