Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364481
Title 'De betrouwbare overheid' : maatschappelijk vertrouwen in de overheid
Author(s) Balduk, C.A.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Werkdocument / Planbureau Werk in uitvoering 2003/07) - 26
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) overheidsbeleid - platteland - openbare mening - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - regionale planning - evaluatie - reconstructie - physical planning - regional planning - nature conservation - government policy - rural areas - public opinion - evaluation - reconstruction
Categories Nature Management (General) / Rural Plans / Public Administration (General)
Abstract In Nederland wordt in onder meer het natuurbeleid in toenemende mate gekozen voor een gebiedsgerichte integrale aanpak van complexe problemen. De toenemende geluiden uit de maatschappij over een onbetrouwbare opstelling van de overheid lijken gevaar op te kunnen leveren voor deze gebiedsgerichte aanpak. Het Natuurplanbureau heeft in het kader van de Natuurbalans 2003 dan ook opdracht gegeven tot onderzoek naar de mate waarin een onbetrouwbaarheidsbeeld van de overheid optreedt, waardoor dit komt en welke gevolgen het kan hebben. Dit is onderzocht aan de hand van de casus Reconstructie Concentratiegebieden, door middel van een wetenschappelijke literatuurverkenning, een documentenstudie en een serie van 21 diepte-interviews met betrokkenen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.