Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364525
Title Warm water voor alle plantuien (Interview)
Author(s) Schepers, H.T.A.M.
Source In: Biologische landbouw inspireert / Noorduyn, L., Willems, S., Wageningen : Wageningen UR - p. 13 - 13.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2007
Keyword(s) biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - innovatie adoptie - ondernemerschap - overheidsbeleid - organic farming - sustainability - innovations - innovation adoption - entrepreneurship - government policy
Categories Organic Farming / Product Management / Production Chain Management / Farm Management / Farming Systems / Human Nutrition and Health / Marketing Types / Fertilizers, Fertilizer Application / Animal Health and Welfare / Animal Nutrition and Feeding (General) / Business Economics / Weed Control / Nature Management (General) / Animal Housing, Management and Care / Innovation Studies (General) / Economics (General) / Sociology (General) / Environmental Management (General) / Agricultural Education / Management studies, Business Administration, Organizational Science (General) / Plant Reproduction / Animal Breeding and Genetics (General) / Plant Breeding and Genetics (General) / Food Quality and Safety
Abstract De innovatieve kracht van de biologische sector wordt ook wel omschreven met het begrip kraamkamer. Wat dit zoal inhoudt wordt zichtbaar gemaakt in deze publicatie. Waardevolle innovaties in de biologische landbouw worden geïllustreerd aan de hand van uitkomsten, ervaringen en interviews. Gangbare ondernemers zijn geïnterviewd om van hen te horen welke innovatieve elementen bruikbaar zijn in de gehele landbouw. Om gezamenlijk te kunnen werken aan een duurzamere landbouw is goede communicatie, uitwisseling en samenwerking nodig. Deze publicatie beoogt hier een bijdrage aan te leveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.