Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364533
Title Meerwaarde door gebiedsgerichte samenwerking in natuurbeheer?
Author(s) Vreke, J.; Pleijte, M.; Apeldoorn, R.C. van; Corporaal, A.; Dam, R.I. van; Wijk, M.N. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 30) - 118
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - ecologie - financiën - milieubeheer - nederland - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - ecology - finance - environmental management - netherlands - agri-environment schemes
Categories Nature Conservation
Abstract Dit rapport is een verslag van de aanzetten tot en gerealiseerde gebiedsgerichte samenwerking tussen reguliere natuurterreinbeheerders en particuliere terreinbeheerders zoals agrarische natuurverenigingen en landgoedeigenaren. In het verslag wordt aangegeven of en hoe gebiedsgerichte samenwerking tot meerwaarde kan leiden in ecologische, financiele, bestuurlijke en maatschappelijke zin. Verder wordt aangegeven waarom gebiedsgerichte samenwerking al dan niet van de grond komt en wat overheden kunnen doen om gebiedsgerichte samenwerking te versterken. Trefwoorden: agrarisch natuurbeheer, beheersplan, bestuurlijk draagvlak, Drentsche Aa, ecologisch, financiën, maatschappelijk draagvlak, meerwaarde, natuurbeheer, gebiedsplan, particulier natuurbeheer, Roode beek, samenwerking, Soerel, westelijke Langstraat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.