Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364534
Title Profiel deelnemers agrarisch natuurbeheer
Author(s) Voskuilen, M.J.; Koeijer, T.J. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 27) - 48
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - participatie - boeren - landbouwbedrijven - nederland - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - participation - farmers - farms - netherlands - agri-environment schemes
Categories Nature Conservation
Abstract De studie geeft inzicht in de kenmerken van de agrarische bedrijven die agrarisch natuurbeheer uitvoeren. Het gaat hierbij om bedrijven die overeenkomsten hebben afgesloten op basis van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en/of de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Rbon). Behalve een profielschets van de bedrijven met natuurbeheer is aandacht gegeven aan de omvang van het beheer, de verschillende soorten beheer in de vorm van beheerspakketten, de vergoedingen voor het natuurbeheer en de toekomstperspectieven van de bedrijven met natuurbeheer. Bedrijven met agrarisch natuurbeheer zijn over het algemeen groter dan bedrijven zonder agrarisch natuurbeheer. Tweederde van het areaal agrarisch natuurbeheer wordt gerealiseerd door de middelgrote en grotere bedrijven waarbij het met name gaat om melkveebedrijven die zich richten op collectief weidevogelbeheer in de vorm van nestbeschermingsmaatregelen. De kleinere bedrijven richten zich vooral op de zwaardere beheerspakketten en zijn vanuit ecologisch oogpunt daarom belangrijker. Echter, de toekomstperspectieven van deze bedrijven zijn op basis van hun kleine omvang ongunstig. De gemiddelde vergoeding voor agrarisch natuurbeheer bedroeg op de melkvee- en akkerbouwbedrijven € 3.300,- per bedrijf per jaar tussen 2001 en 2003. Trefwoorden: agrarisch natuurbeheer, beheerspakketten, agrarische bedrijfskenmerken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.