Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364612
Title Op weg naar het anti-Botrytis teelt recept bij gerbera (Erik van Os, Oliver Körner, Leo Marcelis en Roel Hamelink aan het woord)
Author(s) Bezemer, J.; Wageningen UR Glastuinbouw,
Source Onder Glas 5 (2008)3. - p. 15 - 17.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) kassen - teelt onder bescherming - snijbloemen - gerbera - rassen (planten) - cultivars - botrytis - schimmelsporen - ventilatoren - ontvochtiging - onderzoek - proeven op proefstations - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - cut flowers - varieties - fungal spores - ventilators - dehumidification - research - station tests - greenhouse horticulture
Categories Cut Flowers / Plant and Crop Protection (General)
Abstract In een langjarig onderzoek (2006-2009) op zes deelterreinen werkt Wageningen UR aan een parapluplan tegen Botrytis. Het moet leiden tot een systeem waarmee een teler het optimum kan vinden tussen enerzijds methoden ter preventie en bestrijding en hun kosten, anderzijds de bloemkwaliteit en de opbrengsten. Het onderzoek heeft al praktisch bruikbare informatie opgeleverd. Met ventilatoren en sturing van het vochtdeficit in de nacht kan de telers de kans op Botrytis sterk terugdringen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.