Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364627
Title Samenwerkingsvormen boer & burger
Author(s) Dekking, A.J.G.; Jong, D. de; Klieverik, M.J.M.
Source Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV )
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) boeren - samenwerking - sociale participatie - sociale interactie - nederland - burgers - farmers - cooperation - social participation - social interaction - netherlands - citizens
Categories Social Processes
Abstract De agrarische sector is volop in beweging om de verbinding met de stad en de burger te maken. Een mogelijk motief hiervoor is transparantie. Het gaat hier vooral om vrijblijvend contact en eenrichtingsverkeer (boer richtingburger). In deze studie wordt geprobeerd te achterhalen hoe dat komt en wat er aan gedaan moet worden om meer initiatieven op het gebied van samenwerking van de grond te krijgen. De studie is als volgt uitgevoerd: een korte verkenning van binnenlandse en buitenlandse literatuur, interviews met stakeholders en een workshop met alle betrokkenen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.