Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364678
Title Neveneffecten bestrijdingsmiddelen op zoomvegetaties
Author(s) Kempenaar, C.; Riemens, M.M.; Dueck, T.A.
Department(s) Agrosystems
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2008
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - herbiciden - vegetatie - subletale effecten - milieubescherming - risicoschatting - onderzoeksprojecten - plant protection - pesticides - herbicides - vegetation - sublethal effects - environmental protection - risk assessment - research projects
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract In de afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling gekomen voor de ecologische waarde van zoomvegetaties rondom akkers. De planten in die vegetaties zijn van belang voor andere organismen zoals vogels en insecten. Vooral herbicidengebruik op landbouwpercelen kan van invloed zijn op deze vegetaties. Om de risico’s hiervan goed in te kunnen schatten is kennis van blootstelling aan en effecten van subletale pesticidendoseringen nodig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.