Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364683
Title Meerjarenplanning duurzaam terreinbeheer
Author(s) Dijk, C.J. van
Department(s) Agrosystems
Publication type Poster (professional)
Publication year 2008
Keyword(s) onkruiden - onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - herbiciden - chemische bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - terrein - bedrijfsvoering - onderzoeksprojecten - weeds - weed control - control methods - herbicides - chemical control - sustainability - terrain - management - research projects
Categories Weed Control
Abstract Eind 2006 zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt die consequenties hebben voor de manier waarop onkruid op verhardingen vanaf 2007 mag worden bestreden. Het CTB heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2007 toepassing van RoundUp Evolution® op verhardingen alleen nog is toegestaan voor professionele toepassers volgens een gecertificeerd systeem dat de afspoeling van bestrijdingsmiddel aantoonbaar terugdringt. Terreinbeheerders die kiezen voor chemische onkruidbestrijding zullen hun organisatie en beheer moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en integreren met een systeem voor duurzamer onkruidbeheer op verhardingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.