Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364690
Title Valse meeldauw in ui: beheersen en voorkomen
Author(s) Scholten, O.E.
Source BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 7 (2007).
Department(s) PRI Biodiversity and Breeding
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) akkerbouw - gewasbescherming - uien - peronospora farinosa - ziekteresistentie - resistentie van variëteiten - vermeerderingsmateriaal - zaadproductie - infectiebestrijding - preventie - vollegrondsteelt - arable farming - plant protection - onions - disease resistance - varietal resistance - propagation materials - seed production - infection control - prevention - outdoor cropping
Categories Arable Farming / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Valse meeldauw kan ernstige problemen veroorzaken in ui. De ziekte greep in 2003 zó om zich heen, dat het zelfs tot Kamervragen leidde. Hieruit kwamen diverse acties voort. Waaronder een speciale verordening om infectiebronnen aan te pakken en de opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) aan Wageningen UR om diverse aspecten van de ziekte te onderzoeken en beheersstrategieën te ontwikkelen. De eerste resultaten worden zichtbaar. Daarnaast is er een grote doorbraak op het gebied van resistente rassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.