Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364784
Title Warmtelevering door de glastuinbouw : quick scan Agriport A7
Author(s) Velden, N.J.A. van der; Raaphorst, M.G.M.; Reijnders, C.E.; Swinkels, G.L.A.M.; Buurma, J.S.
Source Wageningen : Wageningen UR (Nota / Wageningen UR 520) - ISBN 9789085851752 - 28
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI Sector en Ondernemerschap
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) teelt onder bescherming - warmte - warmtebehoud - warmteopslag - kassen - energiebehoud - innovaties - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobased economy - protected cultivation - heat - heat conservation - heat retention - greenhouses - energy conservation - innovations - greenhouse horticulture - cogeneration - agricultural energy production
Categories Greenhouse Technology
Abstract Het doel van dit onderzoek is middels een quick scan inzicht te krijgen in de technisch-economische mogelijkheden en energetische effecten van warmtelevering vanuit de wk-installaties van de glastuinbouwbedrijven in Agriport A7 aan de nieuwe woingen in Middenmeer. Zowel de hoogwaardige als de laagwaardige warmte uit de wk-installaties wordt in beschouwing genomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.