Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364786
Title Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak
Author(s) Vos, J.A. de; Bakel, P.J.T. van; Hoving, I.E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1653) - 66
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) melkveebedrijven - bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - weersgegevens - planning - grondwaterspiegel - regulatie - veenweiden - waterstand - gewasgroeimodellen - west-nederland - dairy farms - soil water - farm management - weather data - water table - regulation - peat grasslands - water level - crop growth models - west netherlands
Categories Drainage / Farm Management
Abstract We beschrijven in een concreet stappenplan hoe dit instrumentarium gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een watergebiedsplan in het veenweidegebied door een waterschap. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van GIS bestanden om voor het gebied alle informatie te verzamelen over de ligging van percelen en de melkveebedrijven, informatie over bodemtypen en hydrologie. Uitgegaan wordt van vaste streefpeilen. Zo ontstaan er zeven hydrologische bedrijfstyperingen variërend van droog tot nat. Berekeningen worden gemaakt voor tien weerjaren en de variatie tussen de tien jaar wordt vertaald naar een verdiepte HELP tabel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.