Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364837
Title Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C007/08) - 51
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) platichthys flesus - visserij - visziekten - visgronden - ecotoxicologie - waddenzee - westerschelde - eems-dollard - fisheries - fish diseases - fishing grounds - ecotoxicology - wadden sea - western scheldt
Categories Fisheries
Abstract De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. In 2007 is het chemisch onderzoek op de locaties Westerschelde, Waddenzee en Eems+Dollard uitgevoerd. De verzamelde gegevens en analyse+uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.