Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364867
Title Praktijkproef geïntegreerde gewasbescherming in freesia
Author(s) Messelink, G.J.; Holstein, R. van; Groot, E.B. de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 172) - 16
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) snijbloemen - freesia - gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - roofmijten - bestrijdingsmethoden - proefprojecten - teelt onder bescherming - glastuinbouw - cut flowers - plant protection - integrated pest management - predatory mites - control methods - pilot projects - protected cultivation - greenhouse horticulture
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Floriculture
Abstract Geïntegreerde gewasbescherming wordt nauwelijks toegepast in de teelt van freesia. Vooral de plagen trips en bonenvlieg zijn lastig beheersbaar, waardoor inzet van breedwerkende middelen noodzakelijk is. Het doel van dit project was een aanzet te geven richting geïntegreerde bestrijding in freesia. Het meest omvangrijke deel van dit onderzoek was een kasproef op een freesiabedrijf, waarbij in een apart kasgedeelte ervaring is opgedaan met natuurlijke vijanden voor de bestrijding van trips. Dit richtte zich voornamelijk op de inzet van bodemroofmijten. De nieuwe bodemroofmijt Macrocheles robustulus van Wageningen UR Glastuinbouw werd vergeleken met de al beschikbare soort Hypoaspis miles. Het tweede onderdeel bestond een laboratoriumstudie waar gekeken is naar het effect van de bodemroofmijten op koolvlieg (zeer verwant aan bonenvlieg) en wortelluis. Tot slot is op vijf bedrijven geïnventariseerd welke bodemroofmijten spontaan kunnen optreden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.