Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364900
Title Invloed van het geconditioneerd bewaren van knollen op de teeltduur van Freesia
Author(s) Heij, G.; Mourik, N.M. van; Labrie, C.W.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 525) - 32
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) freesia - bloementeelt - koudeopslag - cultuurmethoden - teeltsystemen - voorbehandeling - gewaskwaliteit - agrarische bedrijfsplanning - floriculture - cold storage - cultural methods - cropping systems - pretreatment - crop quality - farm planning
Categories Cultivation, Cultural Methods / Cut Flowers
Abstract Teeltduurverkorting en een betere kasruimtebenutting in de teelt van Freesia is wenselijk. Indien grondkoeling in de kas niet meer noodzakelijk zou zijn, zou dit een mobiel systeem vereenvoudigen. Hiervoor is in dit onder¬zoek het aantal weken droge 14 oC voorbehandeling gevarieerd en vervolgens het aantal weken geplante 13 oC voor¬behan¬deling. Beiden in een geconditioneerde ruimte. Hierna zijn de planten met dan wel zonder grondkoeling in de kas geplaatst in de zomerperiode. Uit dit onderzoek blijkt dat al na een voorbehandeling van vier weken de grondkoeling in de kas geen effect meer heeft op teeltduur, knopontwikkeling of kwaliteit. De voorbehandelingen zorgen voor een verkorting van de teeltduur tot soms 34 dagen, maar dit gaat ten koste van takgewicht, lengte en kwaliteit. Ook konden geen haken worden geoogst. Waarschijnlijk moet de oorzaak van dit kwaliteitsverlies gezocht worden in de hoge temperatuur in de periode kort na het in de kas zetten van de jonge planten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.