Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364920
Title Basiskaart Natuur 2004 : vervaardiging van een landsdekkend basisbestand terrestrische natuur in Nederland
Author(s) Kramer, H.; Hazeu, G.W.; Clement, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 40) - 94
Department(s) Centre Geo-information
WOT Natuur & Milieu
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landgebruik - bossen - oppervlakte (areaal) - databanken - monitoring - inventarisaties - nederland - natuurgebieden - land use - forests - acreage - databases - inventories - netherlands - natural areas
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport heeft tot doel de procedures en methodologie, die geleid hebben tot het bestand BN2004, te documenteren. Het bestand moet voor elk jaar opnieuw volgens dezelfde methodiek gemaakt kunnen worden opdat veranderingen in het areaal natuur gemonitord kunnen worden. Het bestand geldt als een geactualiseerde en verbeterde versie van het bestand Basiskaart Natuur 1990. Gebruik wordt gemaakt van de bestanden: TOP10vector (TDN); Subsidieregeling Natuur (LNV); Staatsbosbeheer (SBB); Fysisch Geografische Regio's - plus (ECN-LNV), BBG2000 (CBS)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.