Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 364996
Title Kleine wateren in de Noordelijke Friese Wouden : betekenis voor natuur en landschap van het landschapspakket "poel" van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, met nadruk op de pakketeis "wateronttrekking"
Author(s) Stumpel, A.H.P.; Blitterswijk, H. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1657) - 38
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) plassen - landschap - subsidies - kwaliteitsnormen - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - friese wouden - ponds - landscape - quality standards - agri-environment schemes - landscape management
Categories Nature Management (General)
Abstract In de Noordelijke Friese Wouden bevinden zich tal van kleine watertjes die een grote landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde hebben. Eigenaren van deze watertjes die een financiële bijdrage voor het onderhoud aanvroegen vanuit Programma Beheer werden vaak geconfronteerd met een afwijzende beschikking. In dit rapport wordt uiteengezet aan welke eisen een poel moet voldoen en welke aanpassingen in Programma Beheer nodig zijn om een duurzaam behoud van de poelen te stimuleren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.