Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365005
Title Toepassing GPS en GIS in de akkerbouw : nut en rendement van toepassingen op het gebied van geolandbouw
Author(s) Schans, D.A. van der; Jukema, J.N.; Klooster, A. van der; Molenaar, K.; Krebbers, H.; Korver, R.; Roessel, G.J. van; Meertens, L.; Truiman, J.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO nr. 3250062000) - 38
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - gewasteelt - computertechnieken - zelfrijdende machines - landbouwwerktuigen - precision agriculture - global positioning systems - crop management - computer techniques - self propelled machines - farm machinery
Categories Farm Management / Agricultural Engineering (General)
Abstract Het beschikbaar komen van systemen voor satelliet plaatsbepaling en navigatie, Global Navigation Satellite System (GNSS) kan grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en rendement van het akkerbouwbedrijf. Voor landbouwkundige toepassingen worden in snel tempo aan GNSS gerelateerde toepassingen en diensten ontwikkeld en aangeboden. Landbouw is in Nederland een grote en intensieve gebruiker van de open ruimte en kan daarmee profiteren van de mogelijkheden die GNSS biedt. Vaak is niet duidelijke welke waarde en betekenis deze toepassingen hebben voor de bedrijfsvoering. Een actueel overzicht van beschikbare toepassingen en diensten met een indicatie van de gevolgen voor het rendement wordt in dit rapport gegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.