Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365006
Title Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes
Author(s) Hoorn, M.W. van den; Hoek, T.H. van den; Nijboer, R.C.
Source De Levende Natuur 109 (2008)2. - ISSN 0024-1520 - p. 66 - 71.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) waterlopen - waterdieren - trichoptera - aquatische ecosystemen - achterhoek - limburg - streams - aquatic animals - aquatic ecosystems
Categories Aquatic Ecology
Abstract Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdynamiek van een beek en de beekfauna is, ook in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, van groot belang voor optimaal beheer en behoud van beekecosystemen. In dit artikel wordt ingegaan op het voorkomen van de in Nederland zeldzame kokerjuffer Agapetus fuscipes, als indicator
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.