Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365092
Title De Stichting Bijzondere Leerstoelen Natuurbeheer: een terugblik
Author(s) Berendse, F.
Source De Levende Natuur 109 (2008)2. - ISSN 0024-1520 - p. 63 - 64.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) natuurbescherming - hoger onderwijs - natuurbeleid - wetenschappelijk onderzoek - nature conservation - higher education - nature conservation policy - scientific research
Categories Nature Management (General)
Abstract Door de benoeming als hoogleraar Natuurbeheer in Wageningen (1994) raakte de auteur betrokken bij het initiatief van Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds om een aantal bijzondere leerstoelen in het leven te roepen. Het doel was: de relatie tussen de praktijk van het natuurbeheer en het onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten te versterken. Nu, vijftien jaar later, dringt de vraag zich op: zijn de gestelde doelen bereikt?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.