Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365160
Title Onderzoek haalbaarheid 5 mmol Natriumnorm bij Bromelia
Author(s) Garcia Victoria, Nieves
Event Landelijke bromeliadag van LTO Groeiservice, 2008-3-27/--
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2008
Keyword(s) protected cultivation - ornamental bromeliads - drainage water - salinity - sodium - susceptibility - water reuse - manures - emission - feasibility studies - ornamental horticulture - fertilizer application
Categories Ornamental Plants / Integrated Production Systems
About In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en de Wet Bodembescherming, zijn tuinbouwbedrijven verplicht maatregelen te nemen om lozing van water met meststoffen te voorkomen. Dit betekent voor Bromelia ondermeer recirculatie van drainwater. Als gevolg hiervan vindt zoutophoping plaats waavoor Bromelia erg gevoelig voor is. Alléén als het Natrium gehalte in het drainwater de normwaarde van 5 mmol/l overschijd mag het drainwater worden geloosd. In dit project is de haalbaarheid van deze norm nader onderzocht. Tijdens deze presentatie werden de resultaten en conslusies bekend gemaakt evenals de vragen voor het vervolgonderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.