Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365241
Title Interacties tussen plantparasitaire nematoden en hun natuurlijke vijanden in buitenduinen
Author(s) Piskiewicz, A.M.
Source Gewasbescherming 39 (2008)2. - ISSN 0166-6495 - p. 67 - 69.
Department(s) Laboratory of Nematology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) ammophila arenaria - duinen - tylenchorhynchus - plantenparasitaire nematoden - natuurlijke vijanden - gastheer parasiet relaties - verdedigingsmechanismen - microbiële flora - ecosystemen - duingebieden - dunes - plant parasitic nematodes - natural enemies - host parasite relationships - defence mechanisms - microbial flora - ecosystems - duneland
Categories Plant Parasitic Nematodes / Plant and Crop Protection (General) / Terrestrial Ecology
Abstract De resultaten van de experimenten van dit promotieonderzoek samen met de beschikbare gegevens van het EcoTrain-project over nematodenonderdrukking in buitenduinen laat zien dat de regulatie van nematoden veel complexer is dan tevoren werd verondersteld. Het regulatiemechanisme hangt niet alleen af van het voedseltype, maar ook van de soort nematode. De conclusie is dat vaak meer dan één factorbetrokken is bij de succesvolle onderdrukking van nematoden. Hoewel nematodenpopulaties succesvol onderdrukt kunnen worden in natuurlijke ecosystemen, is nematode-onderdrukking in de landbouw niet altijd succesvol. De resultaten van het EcoTrain-project doen sterk vermoeden dat een scala aan controlemechanismen nodig zou kunnen zijn voor nematode-onderdrukking in de landbouw en in andere productiesystemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.