Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365242
Title Moleculaire evolutie van het ziekteresistentiegen Rx in Solanum
Author(s) Butterbach, P.B.E.
Source Gewasbescherming 39 (2008)1. - ISSN 0166-6495 - p. 9 - 11.
Department(s) Laboratory of Nematology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - plantenziekteverwekkers - verdedigingsmechanismen - ziekteresistentie - genen - pathogenen - identificatie - gewasbescherming - potatoes - plant pathogens - defence mechanisms - disease resistance - genes - pathogens - identification - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Aardappel (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) is het vierde voedselgewas ter wereld met een jaarlijkse opbrengst van onderveer vierhonderd miljoen ton. De geschiedenis van de domesticatie van de aardappel toont aan dat ziekteverwekkers het spoor van de aardappel volgen, wat tot omvangrijke productieverliezen leidt. Planten, en dus ook de aardappel, hebben verdedigingsmechnismen ontwikkeld die samen met de potentiële ziekteverwekkers zijn geëvolueerd. Zeer effectief is een systeem dat gebruik maakt van resistentiegenen (R-genen). De eiwitten waarvoor de R-genen coderen zijn in staat om specifieke eiwitten afkomstig van een pathogeen te herkennen. Deze laatste eiwitten worden aangeduid als avirulentieproducten (Avr-genen). Het mechanisme waarin één R-genproduct (direct of indirect) specifiek een interactie aangaat met één Avr-gen wordt ook wel gen-om-gen-interactie genoemd. Tijdens de zoektocht naar duurzame resistentie in voedselgewassen is een nog steeds toenemend aantal R-genen geïdenticifeerd en gekarakteriseerd. Dit heeft belangrijke informatie over de genomische organisatie en de evolutionaire dynamiek opgeleverd. R-genen zijn bijvoorbeeld van georganiseerd in complexe clusters in het genoom; zogenaamde 'hotspots' voor resistentie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.