Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365267
Title Inventarisatie jeugdboerderijen
Author(s) Haubenhofer, D.K.; Hassink, J.; Kragt, I.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 174) - 54
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - geestelijke gezondheid - jeugd - nevenactiviteiten - jeugdzorg - sociaal welzijn - inventarisaties - nederland - zorgboerderijen - farms - social services - mental health - youth - ancillary enterprises - child welfare - social welfare - inventories - netherlands - social care farms
Categories Social Care / Farm Management
Abstract Boerderijen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan doelstellingen van jeugd-, gezondheids- en zorgbeleid. Een toenemend aantal boerderijen biedt zorg-, opvang-, educatie-, leer- en speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. In dit rapport geven we een overzicht van initiatieven op het gebied van jeugdboerderijen, hun mogelijke bijdragen aan beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden voor optimaal functioneren. Er zijn ruim 150 zorgboerderijen voor de jeugd. Een aantal van deze boerderijen werkt nauw samen met een jeugdzorginstelling, waardoor verschillende diensten zijn ontwikkeld: dagopvang, gezinshuizen en wonen. Er zijn echter boerderijen die enkel afspraken maken met de ouders van de cliënten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.