Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365383
Title Geïntegreerde en duurzame bestrijding van de varroamijt bij honingbijen
Author(s) Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.; Donders, J.N.L.C.; Steen, J.J.M. van der; Blacquière, T.
Department(s) PPO Bees
Biointeracties and Plant Health
Publication type Poster (professional)
Publication year 2005
Keyword(s) honingbijen - varroa - mijtenbestrijding - plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - bijenhouderij - varroa destructor - honey bees - mite control - pest control - integrated control - integrated pest management - sustainability - beekeeping
Categories Bee Diseases and Pests / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract De mijt Varroa destructor is wereldwijd de grootste bedreiging van de honingbij. Omdat honingbijen vanwege de bestuiving een essentieel onderdeel vormen van biologische en geïntegreerde teeltsystemen (fruitteelt, glastuinbouw, groene ruimte enz.) zijn de tegen varroa ingezette diergeneesmiddelen onderdeel van deze teeltsystemen. Terugdringen van milieu-onvriendelijke middelen en het ontwikkelen van een trefzekere geïntegreerde methode van bestrijden is het doel van dit onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.