Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365430
Title Voorkomen en bestrijden van Pitrus-dominantie (dominantie van Pitrus) in natte schraallanden : praktijkexperiment Gees
Author(s) Kemmers, R.H.; Bolhuis, P.R.; Lammers, E.J.; Jong, B. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1620) - 61
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) natuurbescherming - landbouwgrond - juncus effusus - vegetatie - begrazing - fosfor - bodemchemie - natuurontwikkeling - drenthe - nature conservation - agricultural land - vegetation - grazing - phosphorus - soil chemistry - nature development
Categories Nature Management (General)
Abstract De afgelopen jaren is in graslandreservaten dusdanig veel pitrus geconstateerd dat botanisch beheer en weidevogels niet meer kunnen gerealiseerd. Het probleem doet zich vooral voor op gronden die de laatste 20 jaar zijn overgekomen uit de landbouw. Op verzoek van en in samenwerking met Staatsbosbeheer heeft het toenmalige OBN deskundigenteam natte schraallanden in 2003 een protocol opgesteld voor experimenten waarin beheersmaatregelen worden onderzocht op hun effectiviteit om dominantie van Pitrus terug te dringen. Dit protocol heeft in overleg met Staatsbosbeheer geleid tot de selectie van het Geeserstroomgebied als locatie die geschikt is voor de uitvoering van de voorgestelde experimenten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.