Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365479
Title Innovaties in de mechanische en fysische onkruidbestrijding in de gewasrij
Author(s) Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O.; Achten, V.T.J.M.; Zande, J.C. van de
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Agrosystems
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) onkruidbestrijding - fysische gewasbeschermingsmethoden - technieken - sensors - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - teelt in rijen - mechanische bestrijding - weed control - physical control - techniques - sustainability - innovations - alley cropping - mechanical control
Categories Weed Control
Abstract Good practice is om onkruiden zoveel mogelijk op niet chemische wijze te bestrijden, mits economisch en duurzaam. Knelpunt bij de mechanische of fysische onkruidbestrijding is om in de gewasrij voldoende effectiviteit te bereiken met voldoende capaciteit en zonder gewasbeschadiging. In samenwerking met mechanisatiebedrijven wordt gewerkt aan economisch en technisch verbeterde apparatuur waarmee met grotere capaciteit ook grotere onkruiden in de gewasrij kunnen worden bestreden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.