Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365529
Title Op zoek naar de flexhen
Author(s) Napel, J. ten
Department(s) Livestock Research
Publication type Poster (professional)
Publication year 2008
Keyword(s) pluimveehouderij - pluimvee - hennen - diergedrag - stress - verenpikken - huisvesting van kippen - dierenwelzijn - heritability - neurofysiologie - onderzoeksprojecten - poultry farming - poultry - hens - animal behaviour - feather pecking - chicken housing - animal welfare - neurophysiology - research projects
Categories Poultry / Animal Health and Welfare
Abstract Een van de manieren waarop kippen onder stress ontsporen, is verenpikken. Dat is minder onschuldig dan het klinkt, hele plukken veren rukken ze uit elkaars verenkleed, soms tot bloedens toe. Bovendien is er een sneeuwbaleffect: begint er een met pikken, dan doen de buren al gauw mee. En vloeit er eenmaal bloed, dan ontpopt menige suffe leghen zich als genadeloze kannibaal. De WUR probeert via een onderzoeksproject na te gaan in hoeverre erfelijkheid een rol speelt bij stressgevoeligheid, bangigheid en geneigdheid tot verenpikken bij leghennen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.