Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365532
Title Hulp voor vleeskuikens met moeilijke voeten
Author(s) Jong, I.C. de
Department(s) Livestock Research
WIAS
Publication type Poster (professional)
Publication year 2008
Keyword(s) pluimvee - pluimveehouderij - voetziekten - voeten - dierenwelzijn - slachtdieren - voetzolen - poultry - poultry farming - foot diseases - feet - animal welfare - meat animals - footpads
Categories Poultry / Animal Health and Welfare
Abstract Voetzoolkwetsuren komen bij vleeskuikens heel veel voor, zodat ze een belangrijke belasting voor hun welzijn vormen. Daarom wordt een systeem ontwikkeld dat aan de slachtlijn zonder menselijke tussenkomst kan meten hoe het er met de voeten van kuikens voorstaat. Door terugkoppeling naar de kippenhouder en naar voerfabrikanten kan zo het welzijn van volgende koppels op dit punt worden bewaakt en verbeterd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.