Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365616
Title Crying cockles and mussels... : naar een schelpdiercultuur voor mens en natuur
Author(s) Smaal, A.C.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit - 30
Department(s) Aquaculture and Fisheries
WIAS
Publication type Inaugural/farewell address
Publication year 2008
Keyword(s) schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - openbare redes - aquatische ecologie - shellfish - shellfish culture - aquaculture - sustainability - innovations - public speeches - aquatic ecology
Categories Cultured Shellfish and Crustaceans / Marine Ecology
Abstract Rede gehouden naar aanleiding van het buitengewoon hoogleraarschap duurzame schelpdiercultuur. Waarbij trends waar te nemen zijn: 1. van vissen naar kweken: de aquacultuur neemt de afgelopen jaar met 8 tot 10% per jaar toe, omdat de wilde visserij wereldwijd al jaren zijn grenzen heeft bereikt. 2. De platte oester heeft toekomst. 3 De kokkels, tot op heden via visserij op natuurlijke banken verkregen, waarbij de mechanische kokkelvisserij in 2004 is beëindigd, biedt perspectieven voor het kweken voor een kokkelteelt. 4 Verduurzaming in dit verband is kijken naar natuurwaarden en hoe deze kunnen worden versterkt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.