Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365639
Title Intersectorale samenwerking
Author(s) Enting, J.
Source Biologisch Onderzoek Bericht (BOB) 10 (2003). - p. 1 - 2.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) biologische landbouw - organische stof - bedrijfssystemenonderzoek - zelfvoorziening - organic farming - organic matter - farming systems research - self sufficiency
Categories Farm Management
Abstract Korte presentatie van het onderzoeksprogramma Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw. De biologische landbouw krijgt het nog niet voor elkaar de kringloop 100 procent te sluiten, terwijl dat wel de intentie is. Mest, voer en stro zijn vaak deels gangbaar. Ook is er geen retourstroom vanaf de consument. Oplossingen hiervoor zijn nodig. Thema’s zijn: zelfvoorziening op het gebied van veevoer, mest en organische stof; analyse knelpunten om tot samenwerking tussen bedrijven te komen; scenariostudies perspectiefvolle samenwerkingsvormen; uitwerking voor een praktijkgericht ontwikkelingstraject; ontwikkeling hulpmiddelen voor samenwerking.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.