Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365651
Title Nederland weidevogelrijk; kwaliteit weidevogelmozaïek pilotgebieden 2007
Author(s) Schotman, A.G.M.; Meeuwsen, H.A.M.; Kiers, M.A.; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1560) - 90
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) limosa limosa - graslandbeheer - kwaliteit - nederland - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - grassland management - quality - netherlands - grassland birds - agri-environment schemes
Categories Farm Management / Aves
Abstract In het kader van het nationale actieprogramma ‘Een rijk weidevogellandschap’ wordt in een door Natuurlijk Platteland Nederland, LBN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten uitgevoerd project in zeventien pilotgebieden een gebiedsgerichte aanpak voor weidevogelbeheer ontwikkeld. De pilotgebieden met boerenland en weidevogelreservaten, omvatten volgens de ingevoerde gegevens gezamenlijk 8952 ha beheerd areaal en herbergen 1625 Gruttoparen. Om de kwaliteit van het beheer in beeld te brengen is een door Alterra ontwikkelde kwaliteitstoets ingezet. De zeventien pilotgebieden met gebiedsgerichte aanpak voor weidevogelbeheer betreffen: Bovenkerkerpolder, Delfstrahuizen, Drimmelen, Eemland (Noord- en Maatpolder; Putterpolder), Eendracht Polder Juursemakluft, Fjurlannen, Gerkesklosster, Idzegea, IJsseldelta Camperland, Kop van de NOP, Polder Noordzij, Ronde Hoep, Schipluiden (KLaas Engelbrechtpolder) en Winsum (Winsumermeeden)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.