Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365762
Title Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap
Author(s) Rienks, W.A.; Meulenkamp, W.J.H.; Jong, D. de; Olde Loohuis, R.J.W.; Roelofs, P.F.M.M.; Swart, W.; Vogelzang, T.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1642) - 20
Department(s) Landscape Centre
Livestock Research
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) grote landbouwbedrijven - veehouderij - landschap - windsingels - landschapsplanning - achterhoek - governance - large farms - livestock farming - landscape - shelterbelts - landscape planning
Categories Landscape Architecture (General) / Public Administration (General)
Abstract In het verleden zijn veel houtwallen en bosjes in kleinschalige landschappen verdwenen. In de toekomst hoeft verdere schaalvergroting van de melkveehouderij bedrijven niet per definitie te leiden tot verdere schaalvergroting van het landschap. Voor moderne melkveebedrijven zijn percelen met een omvang van circa 10 hectare optimaal. Tegen geringe kosten kunnen deze percelen of een groep van percelen door houtwallen worden omzoomd. Zo ontstaat een modern kleinschalig coulisselandschap waarbij de percelen groter maar de open ruimten kleinschaliger zijn. Moderne agrarische bedrijfsvoering wordt op deze wijze gecombineerd met een aantrekkelijk landschap. Alterra en Wageningen Universiteit bekeken samen met boeren en burgers in Lochem (Achterhoek) hoe efficiënte, grootschalige melkproductie inpasbaar is in het kleinschalige coulisselandschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.