Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365831
Title Als eerste met grootschalig particulier natuurbeheer
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 2008 (2008)1. - p. 6 - 7.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) landgebruik - regionale planning - plattelandsomgeving - boeren - oost-groningen - natuurontwikkeling - land use - regional planning - rural environment - farmers - nature development
Categories Land Development (General) / Nature Management (General)
Abstract Over elke zin in het contract is onderhandeld. Een paar maanden lang. Het is dan ook compleet nieuw dat een groep boeren 250 hectare landbouwgrond om gaat zetten in natuur, zonder dat een natuurorganisatie betrokken erbij is. Het natuurgebied Reiderwolde ligt aan de rand van de Blauwe Stad. In november 2007 wonnen de boeren de publieksprijs van het Nationaal Groenfonds Natuurprijs. De kosten voor inrichting als natuurgebied komen groten - deels voor rekening van het Investerings - budget Landelijk Gebied (ILG).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.