Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365945
Title Visies op Biologische Landbouw : Verscheidenheid bij gelijke intentie
Author(s) Wijnands, J.H.M.; Meeusen, M.J.G.; Vogelzang, T.A.; Wagenberg, C.P.A. van
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI ) - 20
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biologische landbouw - bedrijfssystemen - systeemanalyse - ketenmanagement - organic farming - farming systems - systems analysis - supply chain management
Categories Production Chain Management / Organic Farming
Abstract Dit rapport bevat de hoofdpunten van de studie Visies op biologische landbouw. Deze studie geeft inzicht in mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de biologische landbouw. Ook worden voorwaarden geschetst waaronder deze ontwikkelingsrichtingen succesvol kunnen zijn en welke groeiscenario’s daarbij horen. Daartoe is het volledige systeem van de biologische landbouw beschreven en geanalyseerd: van producent tot en met consument. Op basis van desk research is de beschikbare kennis geïnventariseerd; in een systeemdynamisch model zijn de relaties gekwantificeerd en scenario’s doorgerekend en via onderbouwde mensbeelden zijn verschillende visies ontwikkeld. In deze visies ligt de nadruk op de agroproductiekolom. De groene ruimte, als tweede as van de biologische landbouw, heeft slechts zijdelings aandacht gekregen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.