Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365980
Title Toelichting bij de RISKANDI kaartenbak
Author(s) Pérez-Soba, M.; Nodelijk, G.
Source Wageningen : Alterra - 32
Department(s) Centre Geo-information
ASG Infectieziekten
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) varkenshouderij - dierziekten - ziektedistributie - varkenspest - ruimtelijke ordening - diergezondheid - dierziektepreventie - beslissingsondersteunende systemen - kennissystemen - risicobeheersing - pig farming - animal diseases - disease distribution - swine fever - physical planning - animal health - animal disease prevention - decision support systems - knowledge systems - risk management
Categories Animal Disease Prevention / Pigs
Abstract In het onderzoeksprogramma van het Ministerie van LNV is er door Alterra binnen het programma 428 “Risicomanagement diergezondheid en voedselveiligheid” een prototype van een beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld, RISKANDI genoemd (Risk animal diseases) in samenwerking met het cluster Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie van de Animal Sciences Group. Met het beslissingondersteunende systeem kan het inzicht vergroot worden in de ruimtelijke problematiek rond de verspreiding van dierziekten in Nederland (voorlopig alleen van varkenspest). Het systeem is ook bedoeld om de communicatie tussen het ministerie van LNV met onderzoeksinstituten te vergroten. Ook is er de ambitie om het systeem uit te breiden voor andere dierziekten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.