Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366067
Title Ontwikkeling geleide bemestingssystemen in de teelt van prei 2002-2003
Author(s) Geel, W.C.A. van; Meurs, E.J.J.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / PPO ) - 46
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
PRI Crop and Production Ecology
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffenopname (planten) - allium porrum - mestgiften - optimalisatie - milieubescherming - vollegrondsteelt - fertilizers - nitrogen fertilizers - nutrient balance - nutrient uptake - dressings - optimization - environmental protection - outdoor cropping
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Vegetables
Abstract Geleide bemesting heeft tot doel om het aanbod van nutriënten beter af stemmen op de gewasvraag, zodat bij optimale productie en kwaliteit de mestgift zo klein mogelijk is en de verliezen naar het milieu worden beperkt. Prei is qua areaal één van de meest geteelde groentegewassen in Nederland. Ca. 90% wordt geteeld op zandgrond. De stikstofgiften en –verliezen in de preiteelt zijn hoog, mede omdat de meeste prei wordt geteeld in een periode met een hoge kans op uitspoeling. Om het stikstofverlies te beperken zijn stikstofbijmestsystemen beschikbaar, die een belangrijk onderdeel zijn van geleide bemesting. In 2002 en 2003 heeft PPO in samenwerking met PRI op proeftuin Meterikse Veld (zandgrond) in een late herfstteelt prei twee verschillende stikstofbijmestsystemen onderzocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.